140 rocznica urodzin
Jana i Jerzego Buzków
30-31 maja 2014


Program:
30.5.2014 piątek, dom PZKO, Bystrzyca, nr 961


14,00 - 15,00 Zagajenie, wystąpienia gości
15,00 - 16,00 Jan i Jerzy Buzkowie - życiowe drogi. Blok wykładów okolicznościowych
Blok wykładów okolicznościowych
O kulturowym obliczu cieszyńskiej ziemi, prof. Daniel Kadłubiec (Wygłosi MUDr Romuald Gąsior)
Rok 1874, MUDr Alfred Böhm
Jan i Jerzy Buzkowie - życiowe drogi, MUDr Józef Słowik
16,00 - 16,45 Kawa i małe co nieco (podwieczorek)
17,00 - 19,00 Złożenie kwiatów na grobie Jana Buzka
Uroczyste nabożeństwo w kościele ewangelickim w Bystrzycy ku pamięci Jana i Jerzego Buzków
20,00 - 24,00 Wieczór towarzyski
 
W ramach konferencji zostanie otwarta wystawa poświęcona życiu Jana i Jerzego Buzków, przygotowana przez Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków.


31.5.2014 sobota, Hotel Steel, Trzyniec


09,00 - 09,15 Zagajenie
09,15 - 11,45 Sesja wykładowa:
Jan Karczmarczyk: Lekarz praktyk na przestrzeni dziejów
Adam Windak, Adam Wiernikowski: Problemy lekarza praktyka w Polsce w ostatnim pięćdziesięcioleciu
Marian Czudek, Marian Palowski: Lekarz ogólny rozpoczynający karierę zawodową
11,45 - 12,30 Wirtualne zwiedzanie Huty Trzynieckiej i firmy Metalpol Węgierska Górka
12,30 - 12,40 Zakończenie konferencji

140 výročí narozenin
Jana a Jiřího Buzkových
30-31 května 2014


Program:
30.5.2014 pátek, dům PZKO, Bystřice, č.p. 961


14,00 - 15,00 Zahájení, vystoupení hostů
15,00 - 16,00 Blok tématických přednášek
Kulturně společenské dějiny Těšínského Slezska, prof. Daniel Kadłubiec (přednáší MUDr. Romuald Gąsior)
Rok 1874, MUDr. Alfred Böhm
Jan a Jiří Buzkové - životní osudy, MUDr. Józef Słowik
16,00 - 16,45 Káva a něco málo na zub
17,00 - 19,00 Položení květin na hrobě Jana Buzka
Slavnostní bohoslužba k uctění památky Jana a Jiřího Buzkových
20,00 - 24,00 Společenský večer
 
V rámci konference bude otevřená výstava věnována životům Jana a Jiřího Buzkových, připravená Dokumentačním střediskem Kongresu Poláků.


31.5.2014 sobota, Hotel Steel, Třinec


09,00 - 09,15 Zahájení
09,15 - 11,45 Odborná část:
Jan Karczmarczyk: Praktický lékař v průběhu dějin
Adam Windak, Adam Wiernikowski: Problémy praktického lékaře v Polsku v minulých padesátí létech
Marian Czudek, Marian Palowski: Všeobecný lékař začínající svou lékařskou dráhu
11,45 - 12,30 Virtuální prohlídka Třineckých železáren a firmy Metalpol Węgierska Górka
12,30 - 12,40 Ukončení konference


Tak było


wróć | w górę