25 lat PTM
6-7-8 października - října 2016
Program:
6.10.2016 czwartek, Cierlicko, Hotel Fridrich

17,00 Wieczór literacki. Promocja książki Wspomnienia lekarzy
Krzysztof Bielecki, Warszawa: Chirurgia w aforyzmach i przysłowiach.
Mieczysław Błaszczyk, tenor. Arie operetkowe, musicalowe oraz pieśni polskie. Akompaniament Grażyna Griner

7.10.2016 piątek, Cierlicko, Hotel Fridrich

10,00–11,30 Uroczyste zagajenie
Wystąpienia gości
Józef Słowik: 25 lat Polskiego Towarzystwa Medycznego
Prezentacja firma STAPRO
11,30–13,00 Przerwa na obiad
13,00–15,00 Wykłady:
Krzysztof Makuch, Warszawa:
Integracja polonii medycznej, historia, teraźniejszość, przyszłość
Igor Gościński, Marek Moskała, Tadeusz Jan Popiela, Kraków:
Współczesna diagnostyka i leczenia tętniaków i naczyniaków mózgu
Paweł Chodakowski, Bartosz Kapustka, Jastrzębie Zdrój:
Przednia lędźwiowa stabilizacja międzytrzonowa (ALIF) - biometryczne wyniki i własne doświadczenia
Tomáš Paleček, Ostrawa:
Starzenie kręgosłupa, jego najczęstsze objawy kliniczne, możliwości leczenia chirurgicznego
15,00–15,20 Przerwa na kawę
15,20–17,00 Wykłady:
Filip Dąbrowski, Warszawa:
Kariera naukowa młodych lekarzy w Polsce
Pawel Hok, Ołomuniec:
Na pograniczu medycyny i nauki:
Czy można stać się lekarzem i zarazem naukowcem?
Mariola Król, Opole: Wyjść z cienia
18,30–Uroczysta kolacja
20,00–Wieczór towarzyski

8.10.2016 sobota

09,00–12,00 Zwiedzanie Zaolzia
12,00–13,00 Obiad, zakończenie
Program
6.10.2016 čtvrtek, Těrlicko, Hotel Fridrich

17,00 Večer poezie. Promoce knihy Vzpomínky lékařů
Krzysztof Bielecki, Warszawa: Chirurgie v aforismech a příslovích
Mieczysław Błaszczyk, tenor. Operetní a muzikálové árie, polské písně. Doprovod Grażyna Griner

7.10.2016 pátek, Těrlicko, Hotel Fridrich

10,00–11,30 Slavnostní zahájení
Vystoupení hostů
Józef Słowik: 25 let Polského sdružení zdravotníků
Prezentace firma STAPRO
11,30–13,00 Přestávka na oběd
13,00–15,00 Přednášky:
Krzysztof Makuch, Warszawa:
Integrace lékařů polského původu žijících mimo svou vlast, historie, současnost, budoucnost
Igor Gościński, Marek Moskała, Tadeusz Jan Popiela, Kraków:
Současná diagnostika a léčba aneuryzmat a cévních malformací mozku
Paweł Chodakowski, Bartosz Kapustka, Jastrzębie Zdrój:
Přední bederní meziobratlová fúze (ALIF) - biometrické výsledky a vlastní zkušenosti
Tomáš Paleček, Ostrava:
Stárnutí páteře, jeho nejčastější klinické projevy a možnosti chirurgické léčby
15,00–15,20 Přestávka na kávu
15,20–17,00 Přednášky:
Filip Dąbrowski, Warszawa:
Vědecká dráha mladých lékařů v Polsku
Pawel Hok, Olomouc:
Na pomezí medicíny a vědy:
Je možno být lékařem a současně vědcem?
Mariola Król, Opole: Vystoupit ze stínu
18,30– Slavnostní večeře
20,00– Společenský večer

8.10.2016 sobota

09,00–12,00 Zajímavosti Zaolzí
12,00–13,00 Oběd končící sjezd


Tak było


wróć | w górę