Kontakty

 

Siedziba:

Polskie Towarzystwo Medyczne w RC
Grabińska 458/33
737 01 Czeski Cieszyn
Republika Czeska

 

Sídlo:

Polské sdružení zdravotníku v České republice, z.s.
Hrabinská 458/33
737 01 Český Těšín
Česká republika

 

Adres do korespondencji:
Adresa ke korespondenci:

MUDr Józef Słowik
Havířská 1821/51b
735 06 Karviná – Nové Město
Česká republika

 

E-MAIL:

ptmrc@atlas.cz


wróć