Polscy lekarze na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim
Krzysztof BROŻEKokładka


ur. w 1941 r. w Katowicach, dyplom lekarza (1966) i doktorat (1971) uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej, specjalista medycyny ogólnej i społecznej. Pracował w ochronie zdrowia jako lekarz rejonowy, przemysłowy i szkolny, m.in. kierownik Przychodni Rejonowej w Katowicach.
W 1987 roku zorganizował Zakład Historii Medycyny w Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którym kierował do 2001 roku.
Był również wykładowcą przedmiotów medycznych w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Autor monografii Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie (1973), Polskie Stowarzyszenie lekarskie 1805-1951 (2005) i ponad 300 artykułów w wydawnictwach książkowych i czasopismach na temat polskich środowisk lekarskich oraz ochrony zdrowia na Śląsku Górnym i Cieszyńskim, w Zagłębiu Dąbrowskim, na Kresach Wschodnich, Zaolziu i wśród Polonii. Był członkiem Zarządów Głównych w Warszawie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Rodzinnej w Lublinie. Członek honorowy PTL i Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej. Laureat Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia Stowarzyszenia „Civitas Christiana", Medalu Doktora Med. Józefa Czajkowskiego Kok PTL w Sosnowcu oraz Medalu „Gloria Medicinae" Zarządu Głównego PTL.


wróć | w górę