JANUSZ GAUDYN©

Opracowanie Kazimierz Kaszper

Wydawca: Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej, 2010


okładka

  Szanowny czytelniku,

  Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej w 35. roku działalności składa na Twoje ręce swą kolejną publikację wydaną dla upamiętnienia nie tylko tego wydarzenia...

Nasze Towarzystwo, to cały szereg ciekawych spotkań poświęconych medycynie. Jednak już od samego początku działalności wiele czasu poświęcaliśmy kulturze czy poezji.

Animatorem tych niezapomnianych chwil był MUDr Janusz Gaudyn, jeden z założycieli naszego Towarzystwa, który w tym roku obchodziłby 75. rocznicę urodzin a w zeszłym roku minęło 25 lat od jego przedwczesnej śmierci. Dla upamiętnienia Jego twórczości postanowiliśmy zebrać do tej pory rozproszone utwory i wydać je, jeżeli to jest w ogóle możliwe, w całości. Będzie to nasza kolejna cegiełka, po już wydanych trzech książkach, upamiętniająca działalność i dokonania zaolziańskich lekarzy.

Pragnąłbym w tym miejscu jak najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej książki. W szczególności dziękuję panu Kazimierzowi Kaszperowi za opracowanie twórczości Janusza.

Jestem przekonany, że nasza najnowsza publikacja znajdzie swoją drogę do szerokiego grona czytelników, nie tylko tych, którzy znali Janusza osobiście, ale również tych, którzy o nim słyszeli już tylko w ławach szkolnych.

Życzę wszystkim czytelnikom niezapomnianych przeżyć przy zgłębianiu ciągle aktualnych wierszy, fraszek i myśli MUDr. Janusza Gaudyna.


MUDr Jan Karczmarczyk
Prezes PTM w Republice Czeskiej

wróć | w górę