KARTA PRAW KAŻDEJ JEDNOSTKI LUDZKIEJ


Każdy ma prawo do:Nigdy nie musisz:Niniejszy katalog praw jednostki opracowała amerykaska organizacja PASA zajmująca się działaniami na rzecz ochrony praw człowieka.

Biul. Informacyjny, Beskidzka Izba Lekarska, Maj - czerwiec 1998, nr 37


wróć | w górę