30 lat PTM - PSZ©

Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka, Kazimierz Santarius

Wydawnictwo SAK, 2005  Od autorów

  Wielce Szanowny Czytelniku,

  trzymasz w ręku publikację Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej nr 2.

  Po 6 latach od wydania książki "Dr Olszak i jego następcy" spięła się grupa wypróbowanych kolegów i z okazji 30-lecia PTM w RC wydała tę oto książeczkę. Jest to poniekąd kontynuacja głównych tematów poprzedniej książki z tym, że należy na samym wstępie podkreślić ogrom pracy kol. Józefa Słowika. Bo jak inaczej nazwać jego pracowitość, dociekliwość i upartość przy poszukiwaniu, często wręcz zdobywaniu, bezcennych informacji i materiałów, by ocalić je od zapomnienia. Tym bardziej, że stosunkowo często sami potomkowie naszych znakomitych i szanowanych lekarzy nie kwapili się z dostarczeniem nawet podstawowych danych.

Okazją do wydania niniejszej książki było 30-lecie PTM w RC, kontynuatora Klub Medyka przy ZG PZKO.

Trzydzieści lat nieprzerwanej działalności. Dużo to, czy mało? Biorąc pod uwagę fakt, iż spotkania odbywają się regularnie 10 razy w roku a ostatnio nawet 11 czy 12 razy, to w sumie tych spotkań odbyło się do października 2005 r. 292 a przy przeciętnej obecności 20 członków na jednym spotkaniu, to daje sumę ok. 5840 obecnych. Wszystkie spotkania odbywają się poza godzinami pracy zawodowej, poza dyżurami i wszyscy prelegenci dzielą się swymi wiadomościami bezpłatnie. Można, w porównaniu z innymi organizacjami branżowymi, mówić o wybitnym zjawisku a nawet "cudzie" na Zaolziu i nie tylko. Dłuższym stażem mogą się pochwalić tylko towarzystwa w Chicago i Londynie.

Ogromny wpływ na atmosferę Klubu Medyków, jak i PTM w RC zawsze miał prezes. Przez 25 lat przewodniczył doc. MUDr Bogusław Chwajol, CSc., 4 lata (chyba najtrudniejsze) MUDr. Romuald Gąsior, aktualnie przewodniczy MUDr. Jan Karczmarczyk. Każdy z nich, poproszony przez redakcję, napisał do Szanownego Czytelnika słów kilka.

Autorzy drugiej publikacji PTM w RC nie uzurpują sobie prawa na monografię o życiu i działalności lekarzy polskich na Zaolziu. Jednakże fakt, iż 2500 egzemplarzy pierwszej publikacji PTM w RC "rozeszło się" po całym świecie - od USA po Kazachstan - od RPA po Szwecję, w ciągu zaledwie kilku dziesięciu miesięcy, świadczy o rzetelnie wykonanej pracy.

Oby niniejsza książeczka równie spodobała się Tobie, Szanowny Czytelniku!


autorzy
Olbrachcice, październik 2005 r.

wróć | w górę