Wspomnienia lekarzy©

Pod redakcją Józefa Słowika

Wydawca: Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej, 2016


okładka

  Szanowni czytelnicy,

  do Waszych rąk trafia kolejna książka wydana przez Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej z okazji 25-lecia samodzielnej działalności. Tym razem chcemy przypomnieć i ocalić od zapomnienia drogi życiowe naszych kolegów pracujących w okresie po drugiej wojnie światowej nie tylko na naszym terenie, ale i w szerokim świecie. Ich wspomnienia zostały opracowane na podstawie wywiadów, których udzielili w pierwszej połowie 2016 roku redaktorowi Radia Ostrawskiego panu Szymonowi Brandysowi. Nowością będzie rozdział poświęcony naszym kolegom piszącym wierszem i prozą.

Warto dla ciekawości przypomnieć, że pierwsze nieśmiałe próby wydawnicze podjęliśmy w roku 1988, jeszcze w czasach Klubu Medyka, kiedy to ukazała się dzięki staraniom kolegi Tadeusza Hławiczki oraz niżej podpisanego wydana domowym sposobem "Bibliografia Klubu Medyków", która reprezentowała Klub na IV. Zjeździe PTL w Poznaniu. Kolejną nieprofesjonalną publikacją wydaną już przez PTM był zbiór wykładów z II Europejskiego Kongresu Lekarzy Polskich i Polonijnych oraz I Forum Polonijnego Urologów, który odbył się w maju 1997 w Ostrawie. W roku 1999 dzięki zapałowi Józefa Słowika, Tadeusza Hławiczki oraz Kazimierza Santariusa ujrzała światło dnia pierwsza profesjonalna publikacja "Dr Olszak i jego następcy" poświęcona martyrologii zaolziańskich lekarzy, historii Klubu Medyka i PTM. W październiku 2005, z okazji kongresu PTM wydało dwie publikacje okolicznościowe: "30 lat PTM – PSZ", oraz bibliofilski wybór wierszy Janusza Gaudyna "JESTEM". W roku 2010 z okazji 35 lat zorganizowanej działalności medyków zaolziańskich ukazała się monografia "Janusz Gaudyn" a w roku 2014 książka "Jan Jerzy Buzek 1874 - 1940, Jerzy Jan Buzek 1874 – 1939". W tym miejscu wypada powiedzieć, że łączny nakład do tej pory wydanych przez PTM profesjonalnych publikacji to 7200 sztuk, z tego do odbiorców trafiło do tej pory ponad 5000 egzemplarzy naszych książek.

Bardzo nas również cieszy, że nasze publikacje cytowane są w pracach bakałarskich czy magisterskich; jeszcze większą radość sprawiają cytaty w innych monografiach poświęconych nie tylko Zaolziu.
Jestem przekonany, że również nasza najnowsza książka znajdzie uznanie szerokiej rzeszy czytelników, jak również autorów innych publikacji na temat naszej małej ojczyzny.
Kończąc te kilka słów wstępu chciałbym jak najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej książki, w szczególności zaś panu Szymonowi Brandysowi za przeprowadzenie i opracowanie wywiadów z naszymi lekarzami.


Józef Słowik
Hawierzów, 31.08.2016

wróć | w górę